دسته: شعر

بی‌فهم

نقطه هیچ نشان و خط، استمرارِ شکلی بود بی‌فهم مستقر بر بی‌نهایتِ نقطه‌ها بی‌نطق بی‌ربط بی‌اختیار نقطه به خط خط به انتها ما گم شدیم…