کاشتنش

دیروز پشت در بیمارستان، پیش چشم ما جنازه بکتاش را که بردند؛ ‌بار دیگر کارون مثله شد. محمد مختاری و محمدجعفر پوینده خفه شدند. انگشت‌های…

شکل کلمه

چندی پیش از طریق صفحه دوست نویسنده خانم «رزیتا بهزادی» در جریان بیماری آقای عباس معروفی قرار گرفتم. به نیت احوالپرسی از آقای معروفی شروع…

بی‌فهم

نقطه هیچ نشان و خط، استمرارِ شکلی بود بی‌فهم مستقر بر بی‌نهایتِ نقطه‌ها بی‌نطق بی‌ربط بی‌اختیار نقطه به خط خط به انتها ما گم شدیم…