حسرت دیدار

مرا تن زورق است و ناخدا دل                                  در این کشور بود فرمانروا دل به گفته‌ی فایزِ خوش‌سخن، به‌فرمان دلم قدم به بوشهر گذاشته‌ام. به‌طور خاص…

پرونده

آهای ادبیاتی‌ها به خودمان احترام بگذاریم! ادبیات مستقل‌ و بی‌پناه‌ است. در بین آثار ادبی هم، رمان و داستان خلوت‌نشین‌تر و مهجورترند. مستقل است؛ چون…

پردازشِ دراماتیک در مجموعه داستان -آن یکی-، نوشته فرخنده حاجی‌زاده

(تازگی و دشواری) دکتر اردشیر صالح پور داستان‌های فرخنده حاجی‌زاده را می‌توان در حوزه‌ی داستان‌نویسی مدرن قلمداد کرد. مدرنیسم محصول شهرنشینی است و شهر همواره…