زوال

دست نگه دارید!

به اداره احوالات منطقه‌ای دور

درخواست فرستاده‌ام

آن نام که به فرخندگی‌اش باور داشتید

در هزار و سیصد و نمی‌دانم چند

پیش از زوال فرخنده‌اش

به انحطاط خود دامن خواهد زد

 

۲۲ بهمن ۹۶

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه