بیافرین

خدای نور

خدا

خدا

خدای نور

چرا نبود

به سالیان سال

حروف نام تو

میان خط خطِ خطوط باطل قباله‌ام

کجاست رد پای تو

برهنه در کویر شن؟

که اشک‌ها پیاله می‌شوند

بلوچ من!

هوای من، هوای تو

چه حک شده تمامی تمام تو

به هستی‌ام، که نورم آرزوست.

بیافرین مرا ز نو

به نوع دیگری بیافرین

نه در خطوط مانده‌ی معطلِ     شناسنامه، لای جرز

که حک‌شده تمامی تمام تو

به هستی‌ام

و هستی‌ام، هوای تو

هوای نورِ روشن

صفای تو، خدای نور

بیافرین

تو روشنی بیافرین

بیافرین

به حرمت سلاله

زلالِ اشک‌های من

که ضرب شد

در ضریب ظلمت خدای زور

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه