دسته: متفرقه

پرونده

آهای ادبیاتی‌ها به خودمان احترام بگذاریم! ادبیات مستقل‌ و بی‌پناه‌ است. در بین آثار ادبی هم، رمان و داستان خلوت‌نشین‌تر و مهجورترند. مستقل است؛ چون…