دسته: نقد

ایمانِ تغزل

فرخنده حاجی‌زاده بی‌آنکه از چشم‌هایم بخوانی (شعرهای چپ اروتیک)/ آنا ماریا روداس؛ ترجمه علی‌اصغر فرداد. – لندن، مهری، ۱۳۹۹ من حقیقت‌ام حقیقت اگر روزی بمیرم…

پردازشِ دراماتیک در مجموعه داستان -آن یکی-، نوشته فرخنده حاجی‌زاده

(تازگی و دشواری) دکتر اردشیر صالح پور داستان‌های فرخنده حاجی‌زاده را می‌توان در حوزه‌ی داستان‌نویسی مدرن قلمداد کرد. مدرنیسم محصول شهرنشینی است و شهر همواره…