ژست

برف موها تکان نمی‌خورد

نه این که نباشد باد

یا تکمیل کرده است ژستم را کلاه

غمگین که نیستم!

ریشه‌ها جذب چرک‌ها

عشق را زیر پوست دفنش کرده‌اند

دیر نرسیدم

مطلقاً ممنوع است!

تاریخ…..انقضای من

بهار ۱۳۹۱

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه