عمو “باخ”

مُردم

.   بی تو

به‌طور اولیه

با تو

به‌طور ثانویه

با اویِ دیگر

سلسه به سلسه مرده شدم

من که به‌طور اولیه

             ثانویه

سلسله‌وار مُرده شدم

فرقی نمی‌کند که باشد

.   معشوقِ مادرم

عمو «باخ»

یا

قلی بیگ

 

فروردین ۱۳۹۶

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه