دسته: یاد

آخر خط

پوریا حاجی‌زاده تولد: ۱۸ خرداد ۱۳۵۶ وفات: ۳ آبان ۱۳۹۲ همی‌دارم از دور گردون شگفت/ ندانم که را خاک خواهد گرفت* اگر رند مغ آتشــی…

خوندشت

حرام باد اگر تن دهم به مرگ قفس               منی که پرچم آزادگی، کفن دارم می‌گویند انسان به همه چیز عادت می‌کند. چرا عادت نمی‌کنم…