مقدمه یادگاران

از سر مهر دوستانی بر این شدند که در مورد من و آثارم زحمت گردآوری کتابی را بکشند. کار مراجعه به آرشیوم که رسید، علی‌رغم میل‌شان در جریان قرار گرفتم. اما آبان شد، دی آمد و کرونا و دیگر دلی برای چاپ آثاری از این دست نبود؛ در نتیجه مطالب را به من تحویل دادند. اولین کسی که تعداد زیادی مطلب گردآوری کرد، خانم نسیم بنی‌کمالی بود. به احترام دوستانی که از سر لطف برای نگارش و گردآوری زحمت کشیدند، مطالب جمع‌آوری شده را به مرور در بخش «یادگاران» سایت به اشتراک می‌گذارم که هستی را نمی‌بینم بقایی!

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه