رو سفید نمی‌کند عذر! قبول!

روشن که می‌کند. و من به نیت روشن شدن توضیح می‌دهم. والا در فضای بحران زده‌ی کنونی تشخیص سیاهی و سفیدی چندان هم ساده نیست.
می‌نویسم که تأخیر این شماره‌ی” بایا”از بهار تا پائیز از جنس تأخیرهای گاهگاهی مجله مان نبود.
تأخیر طولانی این بار حدیث نه چندان تازه یی بود. حدیث یورشی جدید از جنس کتابسوزان ‌ها و یورش‌های فرهنگیِ تاریخی، از آغاز، از قبل از مغول تا امروز…
و مؤسسات فرهنگی وابسته به خویش(مستقل) آن‌گاه که اسیر آسیب می‌شوند فضایی به مراتب سیاه‌تر، رعب‌آورتر و خانه برانداز‌تر دارند.

این مطلب آخرین سر مقاله بایا است (مجله بایا در سال ۱۳۸۵ لغو امتیاز شد)

ادامه مطلب را از فایل زیر دانلود کنید:

vistar

عکس های مربوطه را می توانید از فایل های زیر دریافت کنید:

vistar-1

vistar-2

vistar-3

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه