ترجمه قصه «PIR»

از کتاب «خلاف دموکراسی»

مترجم: دکتر شعله وطن آبادی و دکتر محمدمهدی خرمی

متن قصه را از فایل زیر دانلود کنید:

pir

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه