ترجمه به زبان انگلیسی قصه «مانع»

از کتاب «تقدیم به کسی که قاتلم نبود»

مترجم: دکتر علی هداوند

متن قصه را از فایل زیر دانلود کنید:

the-obstacle

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه