ترجمه به زبان ترکی استانبولی «از چشم های شما می ترسم»

مترجم: دکتر هاشم خسروشاهی

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه