ترجمه به زبان انگلیسی قصه «یک تصمیم آنی»

مترجم: پریا لطیفی خواه

متن قصه را از فایل زیر دانلود کنید:

a-sudden-decision

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه