بررسی رمان ” جای خالی سلوچ”

بررسی رمان ” جای خالی سلوچ”با حضور خالق اثراستاد”محمود دولت آبادی”در کارگاه قصه نویسی فرخنده حاجی زاده در” مدرسه خوانش”

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه