حس ششم

دخترِ پس از من رفت و به دنیا نیامد

خواهرکم فریبا یا مثلاّ فتانه

سرشارِ حس ششم

جای نیامدنش چه جیغی کشیدند

اگر می‌دانستم

اگر می‌دانستم

من هم خودم را به موش مردگی می‌زدم

تا چالم کنند کُنجِ کَرتِ مرزنجوش

زیرِ درختِ بنه

کنارِ بازه‌ی باغچه

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه