تاخت

چیزی برای تاخت زدن نمانده

                     نگاه کن

مرغ عشق نوک می زند به منقار عقاب

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه