آرشیو دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

گفتگوی علیرضا فراهانی با فرخنده حاجی زاده

دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

زندگی در متن

گفتوگو با فرخنده حاجیزاده

علیرضا فراهانی

بعد از سالها کتاب تازهای از فرخنده حاجیزاده منتشر شده که مجموعه شعر تازهای از اوست. به مناسبت انتشار این مجموعه با او گفتوگو کردهام.

وضعیت شعر مدرن ایران را در شرایط کنونی چگونه می­بینید؟ به نظرتان شعر مدرن ما نسبت به دهه­های گذشته تا چه حد رو به جلو بوده یا اصلاً جلو آمده است؟

برای رسیدن به تعریفی دقیق از شعر امروز ایران خواه سنتی، مدرن، پست مدرن یا… نیاز به بحثی گسترده و همه جانبه هست. هم از منظر ادبی هم از منظر جامعهشناسی و روانشناسی. طبیعی است با تغییر مراحل تاریخی ادبیات و هنر نیز از زمینهی یپیشین خود جداشده و با فاصله از گذشته،

ادامه مطلب …

قرینه‌ای داستانی با دایره‌ای بسته

دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

نقدی بر کتاب دو زبانه نامتعارفه آقای مترجم! (مترجم بخش انگلیسی: پریا لطیفی‌خواه)

محمدعلی علومی

«آن یکی» نمونه‌ای خوب و موفق از داستان‌های بسیار کوتاه و مینی‌مال است که رگه‌های قدرتمند از ادبیات پست مدرن دارد. داستان کوتاهی که متناسب با موضوع و مضمون، زبان آن نیز شاعرانه است. طوری که می‌شود تقطیع کرد تا به شکل شعر سپید درآید. مثلاً به این ترتیب که:

«مادلمان برای هم تنگ‌شده

با بهانه‌ای ساده ادامه مطلب …

گردش

دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

شمس آقاجانی

با نگاهى به دو شعر از کتاب «طلعت منم!» فرخنده حاجى‌زاده

چیزى هست که قصه‌ها، شعرها و مقالات خانم حاجى‌زاده را به هم نزدیک مى‌کند. این حرکتِ ژانرهاى مختلف به سمت یکدیگر تنها به این دلیل نیست که همه آن‌ها توسط نویسنده‌اى واحد نوشته شده‌اند.

***

دور جهان که نمى‌توانم بگردم

سطر فوق سطر اول شعرى است با عنوان «گرد چشم‌هایت». اجزا و آحاد سازنده این سطر اجراى نوعى گشتن و گردیدن‌اند، در حالى که معناى عبارت در تضاد با آن قرار مى‌گیرد. آیا این امر را باید نوعى ناهمخوانى به شمار آورد؟ ادامه مطلب …

دادخواهیِ فرخنده

دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

دکتر رامین احمدی

نگاهی به کتاب سینه‌ی سهراب

نوشته فرخنده حاجی‌‌زاده

آخر ای خنجر مردم کش بیگانه پرست

خوش نشستی به تنم در شب خنجر شکنان

حمید حاجی‌‌زاده کرمانی (سحر)

فرخنده بانوی ۱

جلد کتاب سیاه است با تصویر زنگی آویزان از طنابی سرخ و عکس فرخنده حاجی‌زاده که چون کتابش سیاهپوش است با چشمانی غمگین و پلک‌هایی متورم؛ و آن‌ها که کرمانی هستند و یا با شعر کرمان انس و الفتی دارند می‌دانند که فرخنده شاعری بی‌ریاست و نگاهی «شسته از باران و اشکی با صفا» دارد. کتاب «سینه‌ی سهراب» عنوان بزرگتر «گزارش قصه» را بر خود دارد. نویسنده دلیل انتخاب را در آغاز کتاب چنین توضیح می‌دهد: ادامه مطلب …

برگرفته از کتاب مهمانی آیینه در مورد قصه‌ی خلاف دموکراسی

دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

دکتر محمدمهدی خرمی

گذشته از گرایش‌های تکنیکی و استفاده از اهرم‌‌های ادبی خاص، گهگاه، برخی محدودیت‌‌ها از جمله حضور سانسور، اثری را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی استفاده‌‌ی آگاهانه از برخی شیوه‌‌ها می‌تواند اثر را فراتر از تشبیه و استعاره بنشاند و امکانات قرائتی و تفسیری چندین‌‌گانه‌‌ای برای اثر فراهم آورد. ادامه مطلب …

و من بسیار دلتنگم

دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

«کیواندخت کیوانی» نویسنده، مترجم، کتابدار و انسان شریف آرام زیست و آرام مرد

چنان آرام که منِ گرفتار ۹ ماه پس از رفتنش نبودنش را شیون کردم.

اولین کتاب منتشر شده‌ی کیوانی «جوانی» نام دارد که در سال ۱۳۳۰ منتشر شد از او بعدها ترجمه «تاریخ ادبیات عرب»/ نوشته‌ی رینولد نیکلسون و کتاب‌‏‏‏‏های «یادداشت‌‏‏‏‏های ناتمام»، «جاده‌‏‏‏‏های ناهموار»، «شکوفه‌‏‏‏‏ها را کندم» زندگی‌‏‏‏نامه‌‏‏‏‏های «گراهام بل»، «ماری کوری»، «آلبرت آینشتن»، «آلفرد نوبل»، «لویی پاستور» و «برادران رایت» منتشر شد؛ اما برای انتشار کتاب «گذر از سطح آب» تلاش ۲۰ ساله‌‏‏‏‏اش راه به جایی نبرد. ادامه مطلب …

کِلِش

دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

برای خودم بزرگ می‌شوم     زنی

آن‌قدر که پاهایش در بزرگی هیچ کفشی

تا پشت جیغ‌های مادر تَق تِ تِلَق تِلَق تِلَق

. ادامه مطلب …