بایا ۴

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر: فرخنده حاجی‌زاده، دبیر تحریریه (از شماره ۳۹ تا ۴۲): یزدان سلحشور، مدیر هنری: پیمان سلطانی، بخش خبری، فرهنگی و اجرایی: پژمان سلطانی.

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه