زنان در کانون نویسندگان ایران

“مسعود نقره کار”

سیمین دانشور، فریده فرجام، غزاله علیزاده، سیمین بهبهانی، هماناطق، رویا کهربایی، طاهره صفارزاده، گلی ترقی، شهرنوش پارسی پور، بتول عزیزپور، صغرا باقری، منصوره هاشمی، لیلی گلستان، کیاندخت پرتوی، پرتو نوری علاء، فرزانه ابراهیمی، قدسی قاضی نور، مهین خدیوی، عاطفه گرگین، کبری سعیدی(شهرزاد)، روشنک داریوش، نازی عظیما، فرشته ساری، مهرانگیز کار، فرزانه طاهری، شهلا لاهیجی، شیرین عبادی، نسترن موسوی، فرخنده حاجی زاده، روجا چمنکار، ساناز فلاح فرد، شهرآشوب امیرشاهی، منیژه نجم عراقی، فرخنده آقایی، بنفشه حجازی، خاطره حجازی،غزل تاجبخش، مهنازآذرنیا، منصوره بهکیش( عضو افتخاری)، فریده خردمند، فرشته توانگر، رزاجمالی، مریم خراسانی، فریده رازی، ویولت رازق پناه، منیرو روانی پور، مهکامه رحیم زاده، مهری رحمانی، منصوره شریف زاده، مرسده صالح پور، فهیمه غنی نژاد، ری را عباسی، میترا الیاتی، فاطمه سرحدی زاده، ناهیدسرشکی، شهلا شعاعی (شجاعی)، پوران فرخزاد، آزیتا قهرمان، ناهید فروغان، ناهید کبیری، فرزانه کرم پور، رقیه کبیری، منیژه گازرانی، پوران کاوه، صفورا نیری، فریبا وفی، نازنین نظام شهیدی، صوفیا محمودی، فیروزه مهاجر شجاعی، فاطمه میلانی، نرگس الیکایی، آیداعمیدی، عاطفه چهارمحالیان، شیوا ارسطویی، رضیه انصاری، فانوس بهادروند، مه آ محقق، گلرنگ درویشیان، مهسا محب علی، پگاه احمدی، شیوا سبحانی، فرزانه آقایی پور، زهرا کریمی، گیتا گرکانی، ساغرساغرنیا، بهاره رضایی، فرزین هومان فر، گراناز موسوی، پروانه میلانی، گیتی پورفاضل، طلانژادحسن، فاطمه حسن پور.

( با تشکراز فرخنده حاجی زاده که در تصحیح وتکمیل این لیست بیشترین سهم را دارند/ مسعود نقره کار)

برگرفته از صفحه فیس بوک دکتر مسعود نقره کار

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه