آدرس

زنی حنجره‌اش را به باد فروخته

آن‌وقت من

نشانی پستی خودم را گم کردم

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه