نویسنده: فرخنده

پرونده این قتل به شماره‌ی ۶-۶۳۵-۴-۲۹-۱۷۰۱ مفتوح است! ۱۹سال پیش در نیمه شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ کارون ۹ ساله و پدر شاعر و معلمش «حمید حاجی‌زاده»…