آرشیو ‘متفرقه’

کلمه را نتوانستم بخوانم!

جمعه ۵ آبان ۱۳۹۱

فرخنده حاجی زاده

هواپیما از باند فرودگاه مهرآباد جدا می شود، ساعتِ ۴ صبح. چشم هایم را می بندم. در انتظار خواب، نمی گذارد. راه خوابم را می بندد. با چشم های بسته بی آن که به هشدارهای کلیشه یی مهماندار گوش دهم کمربند را می بندم و محکم می نشینم بالای گورش. گوری که فکر می کنم شکلِ شکل خودش است. از روزی که برنامه ی سفرم قطعی شده بارها این راه را رفته و برگشته ام. این بار با واقعیتی نزدیک تر، گورستان پرلاشز را دور می زنم. شاخه یی نیلوفری کبود.

ادامه مطلب …

ما به این در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۱

در فاصله ی انتشار دو شماره ی «شعر امروز» و «قصه ی امروز» «بایا» از لیست خرید کتابخانه های عمومی کشور حذف شد. خبر این حذف علاوه بر تماس تلفنی که با دفتر بایا انجام شد، از طریق مصاحبه های مختلفی که خانم چراغی و سایر مسؤولین و تصمیم گیرندگان در سایت ها و روزنامه ها انجام دادند، منتشر شد. تأکید مسؤولین بر این نکته که تنها خرید مجله ی «بایا»، از بین نشریات ادبی کشور برای کتابخانه های عمومی منع شده است، پاسخی در پی داشت که در روزنامه ی اعتماد، ۲۱ تیرماه ۱۳۸۶ و نشریه بایا، شماره ۴۵، بهار ۱۳۸۶ به چاپ رسید.

ادامه مطلب …

رو سفید نمی‌کند عذر! قبول!

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

روشن که می‌کند. و من به نیت روشن شدن توضیح می‌دهم. والا در فضای بحران زده‌ی کنونی تشخیص سیاهی و سفیدی چندان هم ساده نیست.
می‌نویسم که تأخیر این شماره‌ی” بایا”از بهار تا پائیز از جنس تأخیرهای گاهگاهی مجله مان نبود.
تأخیر طولانی این بار حدیث نه چندان تازه یی بود. حدیث یورشی جدید از جنس کتابسوزان ‌ها و یورش‌های فرهنگیِ تاریخی، از آغاز، از قبل از مغول تا امروز…
و مؤسسات فرهنگی وابسته به خویش(مستقل) آن‌گاه که اسیر آسیب می‌شوند فضایی به مراتب سیاه‌تر، رعب‌آورتر و خانه برانداز‌تر دارند.

این مطلب آخرین سر مقاله بایا است (مجله بایا در سال ۱۳۸۵ لغو امتیاز شد)

ادامه مطلب …