آرشیو ‘ترجمه شده‌ها’

ترجمه «گزارش- قصه سینة سهراب»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مترجم: دکتر محمدمهدی خرمی

ادامه مطلب …

ترجمه قصه «خلاف دموکراسی»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مترجم: دکتر محمدمهدی خرمی و دکتر شعله وطن آبادی

ادامه مطلب …