آرشیو ‘کتاب‌ها’

گزارش قصه‌ی ۱ «سینه‌ی سهراب»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

گزارش قصه‌ی ۱ «سینه‌ی سهراب».- تهران: انتشارات ویستار، ۱۳۸۰ (طراح جلد: پیمان سلطانی)

از چشم‌های شما می‌ترسم

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

از چشم‌های شما می‌ترسم.- تهران: انتشارات ویستار، چاپ اول ۱۳۷۸- ویرایش جدید، انتشارات علم، چاپ دوم ۱۳۸۲ (طراح جلد چاپ اول: پیمان سلطانی- چاپ دوم: آیدین آغداشلو)

خلاف دموکراسی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

خلاف دموکراسی.- تهران: انتشارات ویستار، چاپ اول ۱۳۷۷، چاپ دوم ۱۳۷۷، چاپ سوم ۱۳۸۷ (طراح جلد چاپ اول: حافظ میرآفتابی- چاپ‌های بعد: رضا همتی‌راد)

خالة سرگردان چشم‌ها

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

خالة سرگردان چشم‌ها.- تهران: انتشارات ویستار، ۱۳۷۳ (طراح جلد: علیرضا اسپهبد)