دسته: یاد

پرونده این قتل به شماره‌ی ۶-۶۳۵-۴-۲۹-۱۷۰۱ مفتوح است! ۱۹سال پیش در نیمه شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ کارون ۹ ساله و پدر شاعر و معلمش «حمید حاجی‌زاده»…

آخر خط

پوریا حاجی‌زاده تولد: ۱۸ خرداد ۱۳۵۶ وفات: ۳ آبان ۱۳۹۲ همی‌دارم از دور گردون شگفت/ ندانم که را خاک خواهد گرفت* اگر رند مغ آتشــی…