گردش

شمس آقاجانی با نگاهى به دو شعر از کتاب «طلعت منم!» فرخنده حاجى‌زاده چیزى هست که قصه‌ها، شعرها و مقالات خانم حاجى‌زاده را به هم…

اعلام می‌کنم!، انتشارات ویستار، چاپ اول ۱۳۹۳ (طراح جلد: پیمان سلطانی) به همراه شعر و صدای فرخنده حاجی‌زاده موسیقی: ضیاالدین ناظم‌پور