بازگشت به صفحه نخست

عمو “باخ”

مُردم
بی تو
به طوراولیه
با تو
به طورثانویه
با اویِ دیگر
سلسه به سلسه مرد ه شدم
من که به طوراولیه
ثانویه
سلسله وارمُرده شدم
فرقی نمی کندکه باشد
معشوقِ مادرم
عمو”باخ”
یا
قلی بیگ

فروردین نودوشش

ارسال نظر

 
نام:
ایمیل (نمایش داده نخواهد شد):
وب سایت: