بازگشت به صفحه نخست

؟

خلاصه شده‌ام

……………….خیلی

پهلو به پهلوی ایجاز نه

……….ر

……………ی

……….ز

……………ش

……….کرده‌اند

علائم «سجاوندی»م

شده‌ام شکل این؟

از پهلو

و پرانتزی که یعنی چه؟

۱۸ مهر نود و یک

ارسال نظر

 
نام:
ایمیل (نمایش داده نخواهد شد):
وب سایت: