آرشیو چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

طلعت منم! به داغ حمیدو کارون

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

زلیخای بی‌عصا خون دور چشم‌هایش چرخ می‌خورد

دندان شیریم لق کباب گنجشک بوی تو دلم دود، دود، دود

پیرهن‌های مشترک کلاس‌های مشترک مدرسه‌ی مشترک

معلم‌هایمان بر تربت تو      نه       بر گور من ایستاده‌اند که خواهر مرگم ادامه مطلب …

بررسی رمان ” جای خالی سلوچ”

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

بررسی رمان ” جای خالی سلوچ”با حضور خالق اثراستاد”محمود دولت آبادی”در کارگاه قصه نویسی فرخنده حاجی زاده در” مدرسه خوانش”

من،منصوروآلبرایت؛ تاملات پراکنده درپس وپشت ذهن یک خواننده

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

کامران فانی

شگفت زده شدم .بهت زده ازافسونی که نویسنده می دمدتاطلسمی سر به مهر را بگشاید.تا باجادوی خیال پرده از واقعیتی هولناک بردارد .کیمیاگری می کند.می خواهدگزارش یک قتل را بنویسد،گزارش مرگ راوگزارش پس از مرگ را.باتمام وجودش می کوشدواقع بین باشد ، دقیقاآنچه را گذشته ومی گذرد روایت کند .افسوس، هیچ گزارشی تاب روایت کابوس این شب هول را ندارد.کیمیای هنر این گزارش نویسی راتبدیل به اثرادبی می کند. ادامه مطلب …

احضار تاریخ در مجموعه شعر ” اعلام می کنم!”

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

لادن نیکنام

نخست این که مخاطب دفتر شعر “اعلام می کنم!” باید اهلیتی با شعر”فرخنده حاجی زاده” داشته باشد . یعنی این طور نیست که کسی این کتاب رادفعتا از قفسه ی کتابفروشی بردارد ودر یک نشست یک ساعته تمام کند ؛ البته از نظر خواندن شعرها شدنی است .ولی از نطر ارتباط با جان شعرلازم است  این کتاب بارها وبارها خوانده شود .لازم است  که مخاطب در فضای شعرها درنگ کند .بایستاد وهربند را چندین با ر بخواندوبعد برود سراغ بند بعد .یعنی این کتاب باید بند به بند خوانده شود  تا اتفاقی که مورد نظر شاعر بوده اتفاق بیفتد .

ادامه مطلب …

درخواست

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

همه ی اتاق ها رابه ویرجینیا ببرید

خودِخودم را

به خودم برگردانید

بسته ضد رکود، بوطیقا و جهان در شعرِ فرخنده حاجی زاده

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

دکترمسعودمیری

- بسته ضد رکود نوعی داوری درباره‌ی هدفی است که در بسته ضد رکود پیش‌بینی شده است و هنوز هرگز اتفاق نیفتاده است.

- هدف‌ها و غایت‌ها هیچ‌وقت رخ نمی‌دهند چون هستی‌مند اند و هستی‌ها وجود ندارند، بوجود آورده می‌شوند. داوری ضرورت غایت‌مندی است و غایت ‌مندی و هستی‌مندی در معرض الکتریسته‌ی ساکن و ویرانگر داوریِ ویرانگر. ادامه مطلب …