آرشیو پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

یادداشتی بر کتاب ” اعلام می کنم!” مجموعه شعرِ فرخنده حاجی زاده

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

دکتر اردشیر صالح پور

اعلام می کنم ! : عنوانی است به طنزواعتراض وسخره ،که بیش از هر چیز به فرامین آمرانه ی حُکام واُمرای سیاسی وحکومتی شباهت دارد .ترکیبی از حیرت وسئوال!؟
نوعی خطابه وجدیتی که ناگاه به هیچ گرفته می شود.
سابقه ی این احکام به ادبیات خطابه ای “روم ” باز می گردد ونامه های سر گشاده ی روم باستان “Epistel”که خطابه های “سیسرون ” از همه مشهور تراست ونمونه ی خودمانی آن کودتای سوم اسفند۱۲۹۹ “رضا خان میرپنج”به انشای “سید ضیاء”که: من حکم می کنم … ادامه مطلب …

هیچ آدمی هرگز روایت نمی‌شود

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

رمان «از چشم‌های شما می‌ترسم» نوشته فرخنده حاجی‌زاده

همه ی شخصیت‌های این قصه واقعی هستند، و به زندگی روزمره ،تاریخ و واقعیتی عینی‌تر – ذهن نویسنده – تعلق دارند.
خواننده با خواندن این چند جمله بر صفحه ی سفید کتاب و با پیش زمینه‌ای ذهنی کتاب را ورق می‌زند. پیش که می‌رود در می‌یابد نویسنده به او کلک نزده است. ادامه مطلب …

یادگار

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

ازدست‌هایم
چکیده
همه چیز
حساب همه چیز ادامه مطلب …

پیرامون ادبیات و … مصاحبه با فرخنده حاجی‌زاده

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

ساعد احمدی

* خانم حاجی‌زاده! برای شروع صحبت‌مان بهتر است تلقی خودتان را نسبت به ادبیات بعد از مشروطه یا به نوعی بعد از هدایت به عنوان پرچم‌دار آن تا این زمان بیان کنید. علت پرسشم بر‌می‌گردد به این اعتقاد که هر هنرمندی – در اینجا «نویسنده» - باید تکلیف خودش را با نوسنده‌های قبل از خودش روشن کند. ادامه مطلب …

آقای رئیس جمهور نگاهی به مجموعه‌ی «اعلام می‌کنم!» سروده فرخنده حاجی‌زاده

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

مسعود میری

۱
این که چرا به یک کتاب شعر پرداخته می‌شود، مسأله‌ی نقد را با ما در میان می‌گذارد. «مسأله نقد» برای من، مسأله‌ی تکاپوهای من است که در یک اثر مظاهره دارد. اما این ظهور و خفاها بازی درخشانی را رقم می‌زند که می‌توانم با این در جهان بازی رها شدن‌ها، کلمه‌های خاموش را در چشم‌اندازی دیگر به گفتن وادار کنم. ادامه مطلب …