آرشیو ‘ترجمه شده‌ها’

ترجمه زندگی‌نامه فرخنده حاجی‌زاده

چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳

ادامه مطلب …

ترجمه به زبان انگلیسی قصه «یک تصمیم آنی»

جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۱

مترجم: پریا لطیفی خواه

ادامه مطلب …

ترجمه به زبان انگلیسی قصه «مانع»

جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۱

از کتاب «تقدیم به کسی که قاتلم نبود»

مترجم: دکتر علی هداوند

ادامه مطلب …

ترجمه به زبان انگلیسی «دست های تنهایی»

جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۱

از کتاب «تقدیم به کسی که قاتلم نبود»

ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده

ادامه مطلب …

ترجمه به زبان انگلیسی قصه «نسبت ما یک به یک»

جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۱

از کتاب «نامتعارف آقای مترجم!»

ترجمه به زبان انگلیسی قصه «آن یکی»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

از کتاب «نامتعارف آقای مترجم!»

ترجمه به زبان انگلیسی «نامتعارفه آقای مترجم!»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مترجم: پریا لطیفی خواه (زیر نظر دکتر محمدمهدی خرمی)

ترجمه به زبان چکی قصه «خلاف دموکراسی»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مترجم: زوزانا …

ترجمه به زبان ترکی استانبولی «از چشم های شما می ترسم»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

مترجم: دکتر هاشم خسروشاهی

ترجمه قصه «PIR»

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

از کتاب «خلاف دموکراسی»

مترجم: دکتر شعله وطن آبادی و دکتر محمدمهدی خرمی

ادامه مطلب …