آرشیو ‘کتاب‌ها’

از چشم‌های شما می‌ترسم

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷

چاپ سوم، ویرایش جدید

“آن یکی”

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷

“آن یکی” - مجموع داستان - فارسی و انگلیسی / مترجم: پریا لطیفی‌خواه

چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

اعلام میکنم!، انتشارات ویستار، چاپ اول ۱۳۹۳ (طراح جلد: پیمان سلطانی)

به همراه شعر و صدای فرخنده حاجیزاده

موسیقی: ضیاالدین ناظمپور

نامتعارفه آقای مترجم! (دو زبانه همراه با CD صوتی)

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

نامتعارفه آقای مترجم! (دو زبانه همراه با CD صوتی)؛ مترجم: پریا لطیفی‌خواه (زیر نظر: دکتر محمدمهدی خرمی).- تهران: انتشارات شتیل، ۱۳۹۰ (طراح جلد: ناصر نصیری)

من، منصور و آلبرایت (قصه‌ای با مقدمه و مؤخره)

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

من، منصور و آلبرایت (قصه‌ای با مقدمه و مؤخره).- پاریس: انتشارات خاوران، چاپ اول ۱۳۸۵- ویرایش جدید، انتشارات خاوران، چاپ دوم ۱۳۹۰ (طراح جلد: پیمان سلطانی)

زن عجم خوبه یا تی.ان.تی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

زن عجم خوبه یا تی.ان.تی.- تهران: انتشارات جامه‌دران، ۱۳۸۳ (طراح جلد: پردیس حاجی‌زاده)

طلعت منم!

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

طلعت منم!.- تهران: انتشارات ویستار، ۱۳۸۳ (طراح جلد: پیمان سلطانی)

بازاندیشی یک

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

بازاندیشی یک.- تهران: انتشارات ویستار، ۱۳۸۲ (طراح جلد: پیمان سلطانی)

تقدیم به کسی که قاتلم نبود

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

تقدیم به کسی که قاتلم نبود.- تهران: انتشارات ویستار، ۱۳۸۲ (طراح جلد: پیمان سلطانی)

کتاب‌شناسی اساطیر و ادیان

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

کتاب‌شناسی اساطیر و ادیان.- تهران: انتشارات آگرا، ۱۳۸۰ (طراح جلد: پیمان سلطانی)